Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət ümumi təhsil müəssisələrində
işə qəbul üçün elan edilmiş müsabiqəyə çıxarılmış vakant vəzifələrin

SİYAHISI

Vəzifə
kodu

Təhsil müəssisəsi

İxtisas Vakant yerlərin sayı Qeyd
Naxçıvan şəhəri üzrə:
6900127 Heydər Əliyev adına tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6900255 Naxçıvan Qızlar Liseyi Laborant
(kimya-biologiya)
1  
6900237 Naxçıvan Qızlar Liseyi Psixoloq 1  
6900249 Naxçıvan Qızlar Liseyi Tərbiyəçi 1  
6910106 1 №-li tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6910354 3 №-li tam orta məktəb Laborant (fizika) 1  
6910306 3 №-li tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6910427 4 №-li tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6911143 11 №-li tam orta məktəb Kitabxanaçı 1  
6911227 12 №-li tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6911253 12 №-li tam orta məktəb Laborant (biologiya) 1  
6911254 12 №-li tam orta məktəb Laborant (fizika) 1  
6911306 13 №-li tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6911443 14 №-li tam orta məktəb Kitabxanaçı 1  
6911452 14 №-li tam orta məktəb Laborant (kimya) 1  
6911406 14 №-li tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6911743 17 №-li tam orta məktəb Kitabxanaçı 1  
6911706 17 №-li tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  

Cəmi:

18 yer
Şərur rayonu üzrə:
6900454 Fizika-Riyaziyyat Təmayüllü Lisey Laborant (fizika) 1  
6900449 Fizika-Riyaziyyat Təmayüllü Lisey Tərbiyəçi 5  
6920253 Şərur şəhər 2 №-li tam orta məktəb Laborant (biologiya) 1  
6920206 Şərur şəhər 2 №-li tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6920305 Alışar kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6920405 Aralıq kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6920605 Aşağı Daşarx kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6920705 Aşağı Yaycı kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6920856 Axaməd kənd tam orta məktəb Laborant (kimya, biologiya, fizika) 1  
6922527 Həmzəli kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6922727 Kərimbəyli kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6922806 Kosacan kənd tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6923106 Mahmudkənd kənd tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6923627 Püsyan kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6923827 Qarahəsənli kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6923805 Qarahəsənli kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6923906 Qarxun kənd tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6924027 Qorçulu kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6924127 Sərxanlı kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6924556 Tənənəm kənd tam orta məktəb Laborant (kimya, biologiya, fizika) 1  
6924827 Vərməziyar kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6925455 Yuxarı Daşarx kənd tam orta məktəb Laborant
(kimya-biologiya)
1  
6925405 Yuxarı Daşarx kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  

Cəmi:

27 yer

Babək rayonu üzrə:
6930106 Babək qəsəbə 1 №-li tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6930254 Babək qəsəbə 2 №-li tam orta məktəb Laborant (fizika) 1  
6930343 Araz kənd ümumi orta məktəb Kitabxanaçı 1  
6930306 Araz kənd ümumi orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6930543 Cəhri kənd 1 №-li tam orta məktəb Kitabxanaçı 1  
6931005 Göynük kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6931105 Gülşənabad kənd ümumi orta məktəb Psixoloq 1  
6931106 Gülşənabad kənd ümumi orta məktəb Uşaq birliyi təşkilatının rəhbəri 1  
6931143 Gülşənabad kənd ümumi orta məktəb Kitabxanaçı 1  
6931327 Hacıvar kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6931353 Hacıvar kənd tam orta məktəb Laborant (biologiya) 1  
6931454 Kərimbəyli kənd tam orta məktəb Laborant (fizika) 0.5  
6931705 Məzrə kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6931827 Naxışnərgiz kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6931805 Naxışnərgiz kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6931952 Nəcəfəlidizə kənd tam orta məktəb Laborant (kimya) 1  
6931906 Nəcəfəlidizə kənd tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6932143 Nehrəm kənd 1№-li tam orta məktəb Kitabxanaçı 1  
6932227 Nehrəm kənd 2№-li tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6932305 Nehrəm kənd 3№-li tam orta məktəb Psixoloq 1  
6932352 Nehrəm kənd 3№-li tam orta məktəb Laborant (kimya) 1  
6932454 Payız kənd tam orta məktəb Laborant (fizika) 1  
6932654 Qaraqala kənd tam orta məktəb Laborant (fizika) 1  
6932827 Şəkərabad kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6933027 Uzunoba kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6933543 Yuxarı Buzqov kənd tam orta məktəb Kitabxanaçı 1  
6933654 Zeynəddin kənd tam orta məktəb Laborant (fizika) 0.5  

Cəmi:

27 yer

Ordubad rayonu üzrə:
6940105 Ordubad şəhər 1 №-li tam orta məktəb Psixoloq 1  
6940427 Aşağı Əylis kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6940505 Aza kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6940705 Baş Dizə kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6940954 Biləv kənd tam orta məktəb Laborant (fizika) 1  
6940906 Biləv kənd tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6941105 Çənnəb kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6941605 Düylün kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6941806 Əndəmic kənd tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6942105 Kələki kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6942005 Gilançay kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6942405 Nürgüt kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6942505 Nüsnüs kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6942506 Nüsnüs kənd tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6942827 Sabirkənd kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6942805 Tivi kənd tam orta məktəb Laborant (kimya) 1  
6942905 Tivi kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6943105 Üstüpü kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6943254 Vələver kənd tam orta məktəb Laborant (fizika) 1  
6943605 Yuxarı Əylis kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  

Cəmi:

20 yer
Culfa rayonu üzrə:
6950106 Culfa şəhər 1 №-li tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6950243 Culfa şəhər 2 №-li tam orta məktəb Kitabxanaçı 1  
6950306 Culfa şəhər 3 №-li tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6950506 Boyəhməd kənd tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6950753 Dizə kənd tam orta məktəb Laborant (biologiya) 1  
6950705 Dizə kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6950827 Əbrəqunus kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6951243 Gal kənd tam orta məktəb Kitabxanaçı 1  
6951427 Gülüstan kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6951605 Ləkətağ kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6951606 Ləkətağ kənd tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6951853 Qazançı kənd tam orta məktəb Laborant (biologiya) 1  
6952027 Saltaq kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6952205 Teyvaz kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6952327 Xanəgah kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6952355 Xanəgah kənd tam orta məktəb Laborant
(kimya-biologiya)
1  
6952305 Xanəgah kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6952453 Xoşkeşin kənd tam orta məktəb Laborant (biologiya) 1  
6952427 Xoşkeşin kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6952405 Xoşkeşin kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  

Cəmi:

20 yer
Kəngərli rayonu üzrə:
6970106 Qıvraq qəsəbə tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6970405 Qabıllı kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6970652 Qarabağlar kənd 2 №-li tam orta məktəb Laborant (kimya) 1  
6970906 Xıncab kənd tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6971105 Yeni Kərki kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6971106 Yeni Kərki kənd tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6971227 Yurdçu kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6971256 Yurdçu kənd tam orta məktəb Laborant (kimya, biologiya, fizika) 1  

Cəmi:

8 yer
Şahbuz rayonu üzrə:
6960106 Şahbuz şəhər 1 №-li tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6960206 Şahbuz şəhər 2 №-li tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6960327 Ağbulaq kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6960406 Aşağı Qışlaq kənd tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6960505 Ayrınc kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6961053 Gömür kənd tam orta məktəb Laborant (biologiya) 1  
6961006 Gömür kənd tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6961105 Güney Qışlaq kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6961227 Keçili kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6961252 Keçili kənd tam orta məktəb Laborant (kimya) 1  
6961205 Keçili kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6961206 Keçili kənd tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6961427 Kükü kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6961405 Kükü kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6961527 Külüs kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6961627 Mahmudoba kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6961606 Mahmudoba kənd tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6961705 Nursu kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6961952 Sələsüz kənd tam orta məktəb Laborant (kimya) 1  
6962152 Şahbuzkənd kənd tam orta məktəb Laborant (kimya) 1  
6962053 Şada kənd tam orta məktəb Laborant (biologiya) 1  
6962005 Şada kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6962006 Şada kənd tam orta məktəb Uşaq birliyi
təşkilatının rəhbəri
1  
6962205 Türkeş kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  

Cəmi:

24 yer
Sədərək rayonu üzrə:
6980105 Heydərabad qəsəbə tam orta məktəb Psixoloq 1  
6980405 Sədərək kənd 2 №-li tam orta məktəb Psixoloq 1  
6980205 Qaraağac kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  

Cəmi:

3 yer

YEKUN:

148 yer