Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi üzrə işə
qəbul üçün elan edilmiş müsabiqəyə çıxarılmış vakant vəzifələrin

SİYAHISI

                       *Qeyd: Müsabiqədə yaşı 30-dək olan magistr təhsilini başa vurmuş və ya magistraturanın ikinci kursunda təhsil alan
                                      şəxslərin iştirakı məqsədəuyğundur.  Həqiqi Hərbi xidmət keçməmiş şəxslər (qadınlar və səhhəti ilə əlaqədar
                                      möhlət hüququ olanlar istisna olmaqla) müsabiqəyə buraxılmır.


Vəzifə kodu Struktur bölmə Ştat sayı Vəzifə
1. Bölmənin Aparatı
5101004 Elmi-təşkilat şöbəsi 2 mütəxəssis
5102004 Maliyyə-iqtisad və mühasibat uçotu şöbəsi 1 mütəxəssis
5103003 İşlər idarəsi 1 aparıcı mütəxəssis
5103004 İşlər idarəsi 1 mütəxəssis
5104004 İnformasiya şöbəsi 1 mütəxəssis
Cəmi: 6  
2. Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu
5111010 Qədim və orta əsrlər tarixi şöbəsi 1 böyük laborant
5112010 Yeni və ən yeni tarix şöbəsi 1 böyük laborant
5114010 Qafqaz Tarixi şöbəsi 1 böyük laborant
Cəmi: 3  
3. İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
5122010 Onomastika şöbəsi 1 böyük laborant
Cəmi: 1  
4. Bioresurslar İnstitutu
5131010 Nəbatat şöbəsi 1 böyük laborant
5132010 Zooloji tədqiqatlar şöbəsi 1 böyük laborant
5133010 Torpaq ehtiyatları laboratoriyası 1 böyük laborant
5134011 Dənli, taxıl, paxlalı və texniki bitkilər laboratoriyası 1 texnik
Cəmi: 4  
5. Təbii Ehtiyatlar İnstitutu
5143010 Hidrogeologiya və mineral sular laboratoriyası 1 böyük laborant
5143011 Hidrogeologiya və mineral sular laboratoriyası 1 texnik
5144010 Coğrafiya şöbəsi 1 böyük laborant
5145010 İqtisadiyyat şöbəsi 1 böyük laborant
5146011 Seysmoloji xidmət şöbəsi 1 texnik
Cəmi: 5  
6. Batabat Astrofizika Rəsədxanası
5151010 Səma cisimlərinin mövqe müşahidələri şöbəsi 1 böyük laborant
5152010 Səma cisimlərinin fotometriyası şöbəsi 1 böyük laborant
5152013 Səma cisimlərinin fotometriyası şöbəsi 1 aparıcı elektronçu
Cəmi: 3  
7. Əlyazmalar Fondu
5154010 Əlyazmaların kataloqlaşdırılması, tədqiq və nəşri şöbəsi 1 böyük laborant
5155010 Əlyazmaların mühafizəsi, gigiyenası və bərpası şöbəsi 1 böyük laborant
5155009 Əlyazmaların mühafizəsi, gigiyenası və bərpası şöbəsi 1 laborant
Cəmi: 3  
8. Kitabxana
5170008 Kitabxana 1 biblioqraf
5170006 Kitabxana 1 kitabxanaçı
Cəmi: 2  
Yekun: 27