VƏZİFƏ TƏLİMATI

Vəzifə kodu: 5152013
Müəssisənin adı: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi
Şöbənin adı: Batabat Astrofizika Rəsədxanası, Səma cisimlərinin fotometriyası şöbəsi
Vəzifənin adı: Aparıcı elektronçu
Vəzifə maaşı: 354 manat
Təhsil səviyyəsi: Magistratura təhsilli, doktoranturada təhsil alan (dissertantura yolu ilə), fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan
Təhsilə dair tələblər: Astrofizika, Elektron cihazlar və qurğular, Fizika
Test proqramı: İxtisas üzrə, İngilis dili, İnformatika və Dünyagörüşü