VƏZİFƏ TƏLİMATI

Vəzifə kodu: 5133010
Müəssisənin adı: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi
Şöbənin adı: Bioresurslar institutu, Torpaq ehtiyatları laboratoriyası
Vəzifənin adı: Böyük laborant
Vəzifə maaşı: 369 manat
Təhsil səviyyəsi: Magistratura təhsilli, doktoranturada təhsil alan (dissertantura yolu ilə), fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan
Təhsilə dair tələblər: Torpaqşünaslıq, Torpaqşünaslıq və aqrokimya, Torpağın aqroekoloji qiymətləndirilməsi və tiplərə ayrılması
Test proqramı: İxtisas üzrə, İngilis dili, İnformatika və Dünyagörüşü