VƏZİFƏ TƏLİMATI

Vəzifə kodu: 5155009
Müəssisənin adı: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi
Şöbənin adı: Əlyazmalar Fondu, Əlyazmaların mühafizəsi, gigiyenası və bərpası şöbəsi
Vəzifənin adı: Laborant
Vəzifə maaşı: 326 manat
Təhsil səviyyəsi: Magistratura təhsilli, doktoranturada təhsil alan (dissertantura yolu ilə), fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan
Təhsilə dair tələblər: Tərcümə (Fars-Azərbaycan dilləri), Tərcümə (Ərəb-Azərbaycan dilləri)
Test proqramı: İxtisas üzrə, İngilis dili, İnformatika və Dünyagörüşü