VƏZİFƏ TƏLİMATI

Vəzifə kodu: 5170008
Müəssisənin adı: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi
Şöbənin adı: Kitabxana
Vəzifənin adı: Biblioqraf
Vəzifə maaşı: 354 manat
Təhsil səviyyəsi: Magistratura təhsilli, doktoranturada təhsil alan (dissertantura yolu ilə), fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan
Təhsilə dair tələblər: Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti, Biblioqrafiyaşünaslıq, Biblioqrafik ehtiyatların yaradılması və istifadəsi
Test proqramı: İxtisas üzrə, İngilis dili, İnformatika və Dünyagörüşü