VƏZİFƏ TƏLİMATI

Vəzifə kodu: 5143010
Müəssisənin adı: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi
Şöbənin adı: Təbii Ehtiyatlat İnstitutu,Hidrogeologiya və mineral sular laboratoriyası
Vəzifənin adı: Böyük laborant
Vəzifə maaşı: 369 manat
Təhsil səviyyəsi: Magistratura təhsilli, doktoranturada təhsil alan (dissertantura yolu ilə), fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan
Təhsilə dair tələblər: Hidrogeologiya, Hidrologiya, Hidrogeoekologiya
Test proqramı: İxtisas üzrə, İngilis dili, İnformatika və Dünyagörüşü