Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət orqanlarında vakant vəzifələrin tutulması
üçün müsabiqəyə çıxarılmış vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin

SİYAHISI

Vəzifə kodu Dövlət orqanı və struktur bölmə Ştat sayı Təsnifat Vəzifə

1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi

910023 Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə 1 6 baş inspektor
Cəmi: 1    

2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

310413 Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə 1 6 baş məsləhətçi
Cəmi: 1    

3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

200023 Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə 1 6 baş məsləhətçi
209403 Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət nəzarəti şöbəsi. Şərur rayonu üzrə 1 7 baş məsləhətçi
202405 Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət nəzarəti şöbəsi. Babək rayonu üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
204406 Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət nəzarəti şöbəsi. Ordubad rayonu üzrə 1 7 məsləhətçi
203406 Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət nəzarəti şöbəsi. Culfa rayonu üzrə 1 7 məsləhətçi
206406 Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət nəzarəti şöbəsi. Kəngərli rayonu üzrə 1 7 məsləhətçi
205406 Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət nəzarəti şöbəsi. Şahbuz rayonu üzrə 1 7 məsləhətçi
207406 Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət nəzarəti şöbəsi. Sədərək rayonu üzrə 1 7 məsləhətçi
Cəmi: 8    

4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

4.1. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti

211013 Əməyin mühafizəsi məsələlərinə nəzarət və istehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisələrin təhqiqi sektoru. Baş əmək müfəttişi 1 7 baş məsləhətçi
211016 Əməyin mühafizəsi məsələlərinə nəzarət və istehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisələrin təhqiqi sektoru. Əmək müfəttişi 2 7 məsləhətçi
211033 Əməyin sosial-hüquq məsələləri üzrə nəzarət sektoru. Baş əmək müfəttişi 1 7 baş məsləhətçi

4.2. Dövlət Məşğulluq Xidməti

219003 Şərur Rayon Məşğulluq Mərkəzi 1 7 baş məsləhətçi
214003 Ordubad Rayon Məşğulluq Mərkəzi 1 7 baş məsləhətçi
215003 Şahbuz Rayon Məşğulluq Mərkəzi 1 7 baş məsləhətçi
217006 Sədərək Rayon Məşğulluq Mərkəzi 1 7 məsləhətçi

4.3. Dövlət Sosial Təminat Xidməti

218163 Naxçıvan Şəhər Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru 1 7 baş məsləhətçi
219013 Şərur Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru 1 7 baş məsləhətçi
219025 Şərur Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Sosial xidmətlər sektoru 2 7 aparıcı məsləhətçi
219036 Şərur Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Mühasibat uçotu və təsərrüfat sektoru 1 7 məsləhətçi-mühasib
212013 Babək Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru 1 7 baş məsləhətçi
212025 Babək Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Sosial xidmətlər sektoru 1 7 aparıcı məsləhətçi
212036 Babək Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Mühasibat uçotu və təsərrüfat sektoru 1 7 məsləhətçi-mühasib
214013 Ordubad Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru 1 7 baş məsləhətçi
214036 Ordubad Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Mühasibat uçotu və təsərrüfat sektoru 1 7 məsləhətçi-mühasib
213013 Culfa Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru 1 7 baş məsləhətçi
213023 Culfa Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Sosial xidmətlər sektoru 1 7 baş məsləhətçi
216013 Kəngərli Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru 1 7 baş məsləhətçi
216023 Kəngərli Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Sosial xidmətlər sektoru 1 7 baş məsləhətçi
216036 Kəngərli Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Mühasibat uçotu və təsərrüfat sektoru 1 7 məsləhətçi-mühasib
215016 Şahbuz Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru 2 7 məsləhətçi
217013 Sədərək Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Sosial müavinətlər, sosial yardımlar və sosial xidmətlər sektoru 2 7 baş məsləhətçi
217036 Sədərək Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Mühasibat uçotu və təsərrüfat sektoru 1 7 məsləhətçi-mühasib

4.4. Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidməti

210113 Tibbi-sosial ekspertiza sektoru 1 7 baş məsləhətçi
210123 Funksional-diaqnostika və reabilitasiya sektoru 1 7 baş məsləhətçi
210124 Funksional-diaqnostika və reabilitasiya sektoru 1 7 böyük məsləhətçi
Cəmi: 31    

5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi

220303 Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə 1 6 baş məsləhətçi
224003 Ordubad Rayon Gənclər və İdman İdarəsi 1 7 baş məsləhətçi
224016 Ordubad Rayon Gənclər və İdman İdarəsi 1 7 məsləhətçi-mühasib
223016 Cufa Rayon Gənclər və İdman İdarəsi 1 7 məsləhətçi-mühasib
226016 Kəngərli Rayon Gənclər və İdman İdarəsi 1 7 məsləhətçi-mühasib
225003 Şahbuz Rayon Gənclər və İdman İdarəsi 1 7 baş məsləhətçi
225016 Şahbuz Rayon Gənclər və İdman İdarəsi 1 7 məsləhətçi-mühasib
227016 Sədərək Rayon Gənclər və İdman İdarəsi 1 7 məsləhətçi-mühasib
Cəmi: 8    

6. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

242115 Babək Rayon Maliyyə İdarəsi. Xəzinə əməliyyatı sektoru 1 7 aparıcı məsləhətçi
244203 Ordubad Rayon Maliyyə Şöbəsi. Xəzinə əməliyyatının uçotu sektoru 1 7 baş məsləhətçi
244105 Ordubad Rayon Maliyyə Şöbəsi. Xəzinə əməliyyatı sektoru 1 7 aparıcı məsləhətçi
244115 Ordubad Rayon Maliyyə Şöbəsi. Büdcə proqnozu və iqtisadi təhlil sektoru. Gəlirlərin proqnozu üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
243105 Culfa Rayon Maliyyə Şöbəsi. Xəzinə əməliyyatı sektoru 1 7 aparıcı məsləhətçi
243125 Culfa Rayon Maliyyə Şöbəsi. Büdcə proqnozu və iqtisadi təhlil sektoru. Gəlirlərin proqnozu üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
246105 Kəngərli Rayon Maliyyə Şöbəsi. Xəzinə əməliyyatı və xəzinə əməliyyatının uçotu sektoru 1 7 aparıcı məsləhətçi
246115 Kəngərli Rayon Maliyyə Şöbəsi. Büdcə proqnozu və iqtisadi təhlil sektoru. Gəlirlərin proqnozu üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
245105 Şahbuz Rayon Maliyyə Şöbəsi. Xəzinə əməliyyatı və xəzinə əməliyyatının uçotu sektoru 1 7 aparıcı məsləhətçi
245113 Şahbuz Rayon Maliyyə Şöbəsi. Büdcə proqnozu və iqtisadi təhlil sektoru 1 7 baş məsləhətçi
247113 Sədərək Rayon Maliyyə Şöbəsi. Büdcə proqnozu və iqtisadi təhlil sektoru 1 7 baş məsləhətçi
247125 Sədərək Rayon Maliyyə Şöbəsi. Büdcə proqnozu və iqtisadi təhlil sektoru. Gəlirlərin proqnozu üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
Cəmi: 12    

7. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi

250023 Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə 1 6 baş məsləhətçi
258007 Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsi 1 7 baş mühasib
259007 Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsi 1 7 baş mühasib
254016 Ordubad Rayon Mədəniyyət Şöbəsi 1 7 məsləhətçi
253007 Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsi 1 7 baş mühasib
253016 Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsi 1 7 məsləhətçi
256016 Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsi 1 7 məsləhətçi
255007 Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsi 1 7 baş mühasib
255016 Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsi 1 7 məsləhətçi
257007 Sədərək Rayon Mədəniyyət Şöbəsi 1 7 baş mühasib
Cəmi: 10    

8. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyi

290023 Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə 1 6 baş məsləhətçi
299107 Şərur Rayon Təhsil Şöbəsi 1 7 baş mühasib
292105 Babək Rayon Təhsil Şöbəsi 1 7 aparıcı məsləhətçi
294107 Ordubad Rayon Təhsil Şöbəsi 1 7 baş mühasib
294103 Ordubad Rayon Təhsil Şöbəsi 1 7 baş məsləhətçi
293125 Culfa Rayon Təhsil Şöbəsi. Təhsilin idarə olunmasının məlumat sistemləri üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
296107 Kəngərli Rayon Təhsil Şöbəsi 1 7 baş mühasib
295107 Şahbuz Rayon Təhsil Şöbəsi 1 7 baş mühasib
295105 Şahbuz Rayon Təhsil Şöbəsi 1 7 aparıcı məsləhətçi
297107 Sədərək Rayon Təhsil Şöbəsi 1 7 baş mühasib
297103 Sədərək Rayon Təhsil Şöbəsi 1 7 baş məsləhətçi
297125 Sədərək Rayon Təhsil Şöbəsi. Təhsilin idarə olunmasının məlumat sistemləri üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
Cəmi: 12    

9. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi

990023 Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə 1 6 baş məsləhətçi
Cəmi: 1    

10. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak
və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi

454006 Ordubad Rayon İdarəsi 1 7 məsləhətçi
456006 Kəngərli Rayon İdarəsi 1 7 məsləhətçi
Cəmi: 2    

11. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi

11.1. Şərur Rayon Statistika İdarəsi

399003 Statistika və təhlil şöbəsi 1 7 baş məsləhətçi
399214 Düdəngə kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
399494 Maxta kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
399584 Püsyan kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
399114 Yengicə kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
399224 Zeyvə kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
399505 Axaməd kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399355 Aşağı Aralıq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399255 Aşağı Yaycı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399575 Çomaxtur kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399395 Dərəkənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399215 Düdəngə kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399425 Ələkli kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399265 Gümüşlü kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399135 Xələc kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399205 Mahmudkənd kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399585 Püsyan kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399365 Siyaqut kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399115 Yengicə kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399275 Yuxarı Yaycı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
399546 Arbatan kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
399296 Həmzəli kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
399626 Tənənəm kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
399616 Yeni Havuş kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi

11.2. Babək Rayon Statistika İdarəsi

392007 Aparat 1 7 baş məsləhətçi - baş mühasib
392224 Qahab kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
392264 Zeynəddin kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
392205 Nəzərabad kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
392225 Qahab kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
392346 Yuxarı Buzqov kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
392356 Gərməçataq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
392376 Göynük kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi

11.3. Ordubad Rayon Statistika İdarəsi

394007 Aparat 1 7 baş məsləhətçi-baş mühasib
394006 Statistika və təhlil şöbəsi 1 7 məsləhətçi
394103 Ordubad şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 baş məsləhətçi
394104 Ordubad şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
394194 Vənənd kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
394145 Aşağı Əylis kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
394255 Aza kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
394325 Biləv kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
394115 Gənzə kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
394275 Sabirkənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
394235 Unus kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
394205 Xanağa kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
394165 Yuxarı Əndəmic kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
394135 Yuxarı Əylis kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
394346 Bist kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
394316 Çənnəb kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
394296 Düylün kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
394376 Gilançay kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
394366 Xurs kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
394356 Nəsirvaz kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
394386 Parağaçay qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi

11.4. Culfa Rayon Statistika İdarəsi

393103 Culfa şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 baş məsləhətçi
393205 Xanəgah kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
393136 Şurud kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi

11.5. Kəngərli Rayon Statistika İdarəsi

396005 Statistika və təhlil şöbəsi 1 7 aparıcı məsləhətçi
396006 Statistika və təhlil şöbəsi 2 7 məsləhətçi
396103 Qıvraq qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 baş məsləhətçi
396133 Qarabağlar kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 baş məsləhətçi
396104 Qıvraq qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
396124 Şahtaxtı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
396154 Xok kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
396115 Qabıllı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
396185 Xincab kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
396166 Yeni Kərki kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi

11.6. Şahbuz Rayon Statistika İdarəsi

395007 Aparat 1 7 baş məsləhətçi-baş mühasib
395005 Statistika və təhlil şöbəsi 1 7 aparıcı məsləhətçi
395006 Statistika və təhlil şöbəsi 1 7 məsləhətçi
395104 Şahbuz şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
395225 Şahbuzkənd kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
395196 Gömür kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
395156 Güney Qışlaq kənd inzibati ərazi dairəsi 1 7 məsləhətçi
395136 Nursu kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
395316 Şada kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
395266 Sələsüz kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi
395286 Türkeş kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 məsləhətçi

11.7. Sədərək Rayon Statistika İdarəsi

397003 Statistika və təhlil şöbəsi 1 7 baş məsləhətçi
397114 Sədərək kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 böyük məsləhətçi
397125 Qaraağac kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 1 7 aparıcı məsləhətçi
Cəmi: 81    
12. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
498805 Naxçıvan Şəhər Şöbəsi. Pensiyaların təyinatı sektoru 1 7 aparıcı məsləhətçi
498605 Naxçıvan Şəhər Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru 2 7 aparıcı məsləhətçi
498606 Naxçıvan Şəhər Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru 1 7 məsləhətçi
499906 Şərur Rayon Şöbəsi. Maliyyə-uçot sektoru 4 7 məsləhətçi-mühasib
499806 Şərur Rayon Şöbəsi. Pensiyaların təyinatı sektoru 2 7 məsləhətçi
499605 Şərur Rayon Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru 1 7 aparıcı məsləhətçi
499606 Şərur Rayon Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru 1 7 məsləhətçi
492906 Babək Rayon Şöbəsi. Maliyyə-uçot sektoru 1 7 məsləhətçi-mühasib
492805 Babək Rayon Şöbəsi. Pensiyaların təyinatı sektoru 1 7 aparıcı məsləhətçi
492605 Babək Rayon Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru 1 7 aparıcı məsləhətçi
492606 Babək Rayon Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru 1 7  məsləhətçi
494906 Ordubad Rayon Şöbəsi. Maliyyə-uçot sektoru 2 7 məsləhətçi-mühasib
494806 Ordubad Rayon Şöbəsi. Pensiyaların təyinatı sektoru 2 7 məsləhətçi
494605 Ordubad Rayon Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru 2 7 aparıcı məsləhətçi
494606 Ordubad Rayon Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru 1 7 məsləhətçi
493906 Culfa Rayon Şöbəsi. Maliyyə-uçot sektoru 1 7 məsləhətçi-mühasib
493606 Culfa Rayon Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru 1 7 məsləhətçi
496906 Kəngərli Rayon Şöbəsi. Maliyyə-uçot sektoru 2 7 məsləhətçi-mühasib
496805 Kəngərli Rayon Şöbəsi. Pensiyaların təyinatı sektoru 1 7 aparıcı məsləhətçi
496605 Kəngərli Rayon Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru 1 7 aparıcı məsləhətçi
495906 Şahbuz Rayon Şöbəsi. Maliyyə-uçot sektoru 2 7 məsləhətçi-mühasib
495805 Şahbuz Rayon Şöbəsi. Pensiyaların təyinatı sektoru 1 7 aparıcı məsləhətçi
495605 Şahbuz Rayon Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru 1 7 aparıcı məsləhətçi
497805 Sədərək Rayon Şöbəsi. Pensiyaların təyinatı sektoru 1 7 aparıcı məsləhətçi
497605 Sədərək Rayon Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru 1 7 aparıcı məsləhətçi
497606 Sədərək Rayon Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru 1 7 məsləhətçi
497906 Sədərək Rayon Şöbəsi. Maliyyə-uçot sektoru 1 7 məsləhətçi-mühasib
Cəmi: 37    

13. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Auksion Mərkəzi

540013 Aparat 1 7 baş məsləhətçi
Cəmi: 1    

14. “Naxçıvan Dəmir Yolları” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

777023 Aparat 1 6 Mətbuat və ictimai əlaqələr üzrə böyük müvəkkil
Cəmi: 1    

15. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

710005 Aparat 1 6 hakim köməkçisi
710116 Məhkəmə iclas katibi 2 6 məsləhətçi
Cəmi: 3    

16. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hərbi Məhkəməsi

800005 Aparat 1 6 hakim köməkçisi
800106 Məhkəmə iclas katibi 1 6 məsləhətçi
Cəmi: 2    

17. Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi

810005 Aparat 1 6 hakim köməkçisi
810116 Aparat 1 6 məsləhətçi
Cəmi: 2    

18. Şərur Rayon Məhkəməsi

790104 Aparat 1 7 böyük məsləhətçi
790005 Aparat 1 7 hakim köməkçisi
790106 Aparat. Məhkəmə iclas katibi 1 7 məsləhətçi
Cəmi: 3    

19. Babək Rayon Məhkəməsi

720005 Aparat 2 7 hakim köməkçisi
720106 Məhkəmə iclas katibi 1 7 məsləhətçi
Cəmi: 3    

20. Ordubad Rayon Məhkəməsi

740005 Aparat 1 7 hakim köməkçisi
Cəmi: 1    

21. Culfa Rayon Məhkəməsi

730104 Aparat 1 7 böyük məsləhətçi
Cəmi: 1    

22. Kəngərli Rayon Məhkəməsi

760104 Aparat 1 7 böyük məsləhətçi
760106 Məhkəmə iclas katibi 1 7 məsləhətçi
Cəmi: 2    

23. Sədərək Rayon Məhkəməsi

770005 Aparat 1 7 hakim köməkçisi
770106 Məhkəmə iclas katibi 1 7 məsləhətçi
Cəmi: 2    
Yekun: 225