Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşları
üçün keçirilmiş attestasiyanın

NƏTİCƏLƏRİ

S/s Attestasiya iştirakçısının şəxsi kodu Tarix və saat Topladığı bal
1 96111203 18.11.2020
09-00
71
2 96111204 70
3 96111202 68
4 96111201 46