Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət musiqi təhsili müəssisələrinə işə qəbulu üçün
elan edilmiş müsabiqəyə çıxarılmış vakant vəzifələrin

SİYAHISI

 

Vəzifə kodu İxtisas Vakant yerlərin sayı Vakant saatların miqdarı Qeyd
1. Naxçıvan Musiqi Kolleci üzrə:
680111 Aşıq sənəti 1 393  

680113 Bədii yaradıcılıq işi 2 1377  

680117 Xalq çalğı alətləri (kamança) 6 4260  

680118 Xalq çalğı alətləri (nağara) 3 2100  

680119 Xalq çalğı alətləri (qanun) 3 1728  

680120 Xalq çalğı alətləri (qarmon) 2 1464  

680128 İnstrumental ifaçılıq (fortepiano) 3 2440  

680130 İnstrumental ifaçılıq (skripka) 2 1200  

680135 Konsertmeyster (fortepiano) 3 2034  

Cəmi: 25 yer
2. Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsi üzrə:
2.1. Naxçıvan Şəhər Məmməd Məmmədov adına 1 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi
681136 Qanun 1 8  

2.2. Naxçıvan Şəhər Səfər Rəcəbova adına 3 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi
681314 Fleyta 1 6  

681315 Fortepiano 1 12  

681337 Qarmon 1 21  

681344 Skripka 2 26  

2.3. Naxçıvan Şəhər 4 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi
681436 Qanun 2 22  

681443 Saz 1 20  

2.4. Naxçıvan Şəhər 5 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi
681640 Nağara 1 18  

2.5. Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbi
681214 Fleyta 1 6  

681225 Xoreoqrafiya 2 34  

681234 Klarnet 1 4  

681236 Qanun 2 40  

681237 Qarmon 1 18  

681243 Saz 1 10  

681244 Skripka 2 30  

681245 Tar 1 12  

681248 Violonçel 1 6  

681249 Vokal 1 8  

2.6. Naxçıvan Şəhər Ətroğrul Cavid adına Uşaq Musiqi
və Bədii Sənətkarlıq Məktəbi
681537 Qarmon 1 24  

Cəmi: 24 yer
3. Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsi üzrə:
3.1. Şərur Şəhər Bəhruz Kəngərli adına Uşaq İncəsənət Məktəbi
682112 Balaban 1 20  

682115 Fortepiano 3 50  

682122 Xanəndəlik 1 10  

682125 Xoreoqrafiya 2 36  

682132 Kamança 4 84  

682134 Klarnet 1 6  

682135 Konsertmeyster (fortepiano) 1 20  

682136 Qanun 1 16  

682137 Qarmon 1 24  

682138 Musiqi ədəbiyyatı 1 12  

682140 Nağara 2 32  

682141 Rəsm 1 12  

682143 Saz 2 28  

682145 Solfecio 1 15  

682146 Tar 4 80  

3.2. Aralıq Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi
682423 Xor 1 12  

682432 Kamança 1 20  

682435 Konsertmeyster (fortepiano) 2 36  

682437 Qarmon 1 24  

682440 Nağara 2 30  

682446 Tar 1 24  

3.3. Çərçiboğan Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi
682212 Balaban 1 12  

682215 Fortepiano 4 92  

682222 Xanəndəlik 1 12  

682223 Xor 1 21  

682232 Kamança 3 52  

682235 Konsertmeyster (fortepiano) 4 93  

682236 Qanun 2 36  

682237 Qarmon 2 45  

682238 Musiqi ədəbiyyatı 2 34  

682240 Nağara 3 32  

682243 Saz 1 4  

682245 Solfecio 2 32  

682246 Tar 3 52  

682247 Truba 2 36  

3.4. Ələkli Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi
682332 Kamança 2 36  

682335 Konsertmeyster (fortepiano) 3 64  

682337 Qarmon 3 54  

682338 Musiqi ədəbiyyatı 1 10  

682343 Saz 1 10  

682346 Tar 2 32  

3.5. Şəhriyar Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi
682615 Fortepiano 3 58  

682632 Kamança 2 28  

682635 Konsertmeyster (fortepiano) 3 62  

682640 Nağara 2 38  

682646 Tar 1 20  

3.6. Yuxarı Daşarx Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi
682512 Balaban 2 36  

682515 Fortepiano 1 20  

682532 Kamança 2 48  

682535 Konsertmeyster (fortepiano) 5 110  

682537 Qarmon 2 24  

682538 Musiqi ədəbiyyatı 1 15  

682540 Nağara 1 24  

682546 Tar 4 88  

Cəmi: 106 yer
4. Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsi üzrə:
4.1. Babək Rayon Uşaq Musiqi Məktəbi
683112 Balaban 1 4  

683115 Fortepiano 2 30  

683122 Xanəndəlik 1 10  

683135 Konsertmeyster (fortepiano) 2 18  

683137 Qarmon 2 24  

683140 Nağara 1 8  

683146 Tar 1 12  

4.2. Cəhri Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi
683322 Xanəndəlik 1 12  

683335 Konsertmeyster (fortepiano) 2 29  

4.3. Nehrəm Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi
683215 Fortepiano 2 32  

683222 Xanəndəlik 1 4  

683232 Kamança 3 40  

683240 Nağara 1 18  

683246 Tar 1 12  

4.4. Şıxmahmud Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi
683437 Qarmon 1 15  

683440 Nağara 1 4  

683443 Saz 1 16  

683446 Tar 1 8  

4.5. Zeynəddin Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi
683536 Qanun 1 16  

683537 Qarmon 1 15  

683540 Nağara 1 8  

Cəmi: 28 yer
5. Ordubad Rayon Mədəniyyət Şöbəsi üzrə:
5.1. Ordubad Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbi
684115 Fortepiano 1 20  

684123 Xor 1 19  

684134 Klarnet 1 8  

684135 Konsertmeyster (fortepiano) 2 79  

684137 Qarmon 1 24  

684138 Musiqi ədəbiyyatı 2 36  

684146 Tar 1 13  

684149 Vokal 1 6  

5.2. Vənənd Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi
684215 Fortepiano 2 46  

684223 Xor 1 9  

684234 Klarnet 1 14  

684235 Konsertmeyster (fortepiano) 3 12  

684237 Qarmon 1 12  

684238 Musiqi ədəbiyyatı 1 24  

684240 Nağara 1 14  

684246 Tar 3 44  

Cəmi: 23 yer
6. Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsi üzrə
6.1. Culfa Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbi
685112 Balaban 1 4  

685132 Kamança 1 8  

685135 Konsertmeyster (fortepiano) 1 12  

685137 Qarmon 4 54  

685140 Nağara 1 8  

685146 Tar 1 8  

6.2. Bənəniyar Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi
685215 Fortepiano 3 42  

685222 Xanəndəlik 1 14  

685232 Kamança 3 46  

685235 Konsertmeyster (fortepiano) 2 26  

685240 Nağara 2 32  

685244 Skripka 1 18  

685246 Tar 3 40  

Cəmi: 24 yer
7. Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsi üzrə:
7.1. Qıvraq Qəsəbə Uşaq Musiqi Məktəbi
686123 Xor 1 20  

686132 Kamança 1 8  

686135 Konsertmeyster (fortepiano) 3 46  

686144 Skripka 1 14  

686146 Tar 1 12  

686147 Truba 2 24  

7.2. Çalxanqala Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi
686215 Fortepiano 2 24  

686235 Konsertmeyster (fortepiano) 5 63  

686237 Qarmon 2 27  

686238 Musiqi ədəbiyyatı 1 20  

686240 Nağara 2 26  

686243 Saz 2 28  

686246 Tar 1 8  

Cəmi: 24 yer
8. Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsi üzrə:
8.1. Şahbuz Rayon Uşaq Musiqi Məktəbi
687112 Balaban 1 8  

687115 Fortepiano 1 24  

687132 Kamança 1 12  

687135 Konsertmeyster (fortepiano) 3 49  

687140 Nağara 1 8  

687143 Saz 2 36  

687146 Tar 1 8  

8.2. Kolanı Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi
687212 Balaban 1 6  

687223 Xor 1 15  

687232 Kamança 1 8  

687235 Konsertmeyster (fortepiano) 1 12  

687244 Skripka 1 12  

Cəmi: 15 yer
9. Sədərək Rayon Mədəniyyət Şöbəsi üzrə:
9.1. Sədərək Rayon Uşaq Musiqi Məktəbi
688112 Balaban 1 24  

688115 Fortepiano 1 14  

688132 Kamança 3 56  

688134 Klarnet 1 18  

688135 Konsertmeyster (fortepiano) 4 92  

688137 Qarmon 1 18  

688138 Musiqi ədəbiyyatı 1 18  

688143 Saz 1 14  

688146 Tar 2 32  

688149 Vokal 1 10  

Cəmi: 16 yer
Yekun: 285 yer