Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya
DQMK
Fərmanlar

Dövlət orqanlarında daimi dövlət qulluğuna qəbuluna dair Azərbaycan Respublikası adından verilən şəhadətnamənin nümunəsinin təsdiq edilməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar qərara alıram:

1. Dövlət orqanlarında daimi dövlət qulluğuna qəbuluna dair Azərbaycan Respublikası adından verilən şəhadətnamənin nümunəsi təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Bu Fərman 2001-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir.

Heydər ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 9 avqust 2001-ci il
№ 551


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2001-ci il 9 avqust tarixli 551 nömrəli
Fərmanı ilə TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

Dövlət orqanlarında daimi dövlət qulluğuna qəbulu Azərbaycan
Respublikası adından təsdiq edən şəhadətnamənin
NÜMUNƏSİ

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

4 avqust 2003-cü il tarixli 912 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 8, maddə 441)

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

4 avqust 2003-cü il tarixli 912 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 8, maddə 441) ilə Fərmanın adında və 1-ci bəndində "icra hakimiyyəti" sözləri "Dövlət" sözü ilə əvəz edilmişdir.

4 avqust 2003-cü il tarixli 912 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 8, maddə 441) ilə Dövlət orqanlarında daimi dövlət qulluğuna qəbulu Azərbaycan Respublikası adından təsdiq edən şəhadətnamənin nümunəsinin adında və mətnində "icra hakimiyyəti" sözləri "dövlət" sözü ilə əvəz edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya - 2019 © Bütün hüquqlar qorunur.