Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən
Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət ümumi təhsil müəssisələrində alman dili müəllimliyi və
digər vəzifələr üzrə işə qəbul üçün elan edilmiş müsabiqəyə çıxarılmış vakant yerlərin

SİYAHISI

QEYD – (*) Bu müəssisələr Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 25 dekabr tarixli 150 nömrəli qərarına əsasən stimullaşdırıcı
tədbirlər müəyyən edilən təhsil müəssisələridir.
(**) Naxçıvan şəhər 3 №-li tam orta məktəbdə işə qəbul olunmaq üçün yalnız Rus dilini mükəmməl bilən şəxslər müraciət edə bilərlər.

1. Müəllimlərin ümumi təhsil müəssisələrinə işə qəbulu
Vəzifə kodu Təhsil müəssisəsi İxtisas Vakant yerlərin sayı Vakant saatların miqdarı Qeyd
Naxçıvan şəhəri üzrə:
6900222 Naxçıvan Qızlar Liseyi Alman dili 1 12  
6910522 5 №-li tam orta məktəb Alman dili 2 24  
6910822 8 №-li tam orta məktəb Alman dili 1 12  
6911422 14 №-li tam orta məktəb Alman dili 1 12  
Cəmi: 5 yer
Şərur rayonu üzrə:
6924922 Xanlıqlar kənd tam orta məktəb Alman dili 1 10  
6925022 Xələc kənd tam orta məktəb Alman dili 1 11  
6924822 Vərməziyar kənd tam orta məktəb Alman dili 1 11  
Cəmi: 3 yer
Babək rayonu üzrə:
6931222 Güznüt kənd tam orta məktəb Alman dili 1 11  
6932122 Nehrəm kənd 1 №-li tam orta məktəb Alman dili 1 12  
6932222 Nehrəm kənd 2 №-li tam orta məktəb Alman dili 2 24  
6932722 Sirab kənd tam orta məktəb Alman dili 1 12 *
Cəmi: 5 yer
Ordubad rayonu üzrə:
6940122 Ordubad şəhər 1 №-li tam orta məktəb Alman dili 1 14  
Cəmi: 1 yer
Culfa rayonu üzrə:
6951422 Gülüstan kənd tam orta məktəb Alman dili 1 10  
6952022 Saltaq kənd tam orta məktəb Alman dili 1 10 *
Cəmi: 2 yer
Kəngərli rayonu üzrə:
6970222 Böyükdüz kənd tam orta məktəbi Alman dili 1 10  
Cəmi: 1 yer
Sədərək rayonu üzrə:
6980322 Sədərək kənd 1 №-li tam orta məktəb Alman dili 2 24  
6980422 Sədərək kənd 2 №-li tam orta məktəb Alman dili 1 18  
Cəmi: 3 yer
Yekun: 20 yer
2. Ümumi təhsil müəssisələrində vakant vəzifələrə işə qəbul
Vəzifə kodu Təhsil müəssisəsi İxtisas Vakant yerlərin sayı Qeyd
Naxçıvan şəhəri üzrə:
6900127 Heydər Əliyev adına tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6900137 Heydər Əliyev adına tam orta məktəb Psixoloq 1  
6910354 3 №-li tam orta məktəb Laborant (fizika) 1 **
6910427 4 №-li tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6910754 7 №-li tam orta məktəb Laborant (fizika) 1  
6911143 11 №-li tam orta məktəb Kitabxanaçı 1  
6911137 11 №-li tam orta məktəb Psixoloq 1  
6911227 12 №-li tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6911443 14 №-li tam orta məktəb Kitabxanaçı 1  
6911454 14 №-li tam orta məktəb Laborant (fizika) 1  
6911452 14 №-li tam orta məktəb Laborant (kimya) 1  
6911437 14 №-li tam orta məktəb Psixoloq 1  
6911543 15 №-li tam orta məktəb Kitabxanaçı 1  
6911506 15 №-li tam orta məktəb Uşaq birliyi təşkilatının rəhbəri 1  
6911743 17 №-li tam orta məktəb Kitabxanaçı 1  
Cəmi: 15 yer
Şərur rayonu üzrə:
6900427 Fizika-Riyaziyyat Təmayüllü Lisey Kitabxana müdiri 1  
6900454 Fizika-Riyaziyyat Təmayüllü Lisey Laborant (fizika) 1  
6900449 Fizika-Riyaziyyat Təmayüllü Lisey Tərbiyəçi 1  
6920243 Şərur şəhər 2 №-li tam orta məktəb Kitabxanaçı 1  
6920253 Şərur şəhər 2 №-li tam orta məktəb Laborant (biologiya) 1  
6920856 Axaməd kənd tam orta məktəb Laborant (kimya-biologiya-fizika) 1  
6920837 Axaməd kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6920927 Axura kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6920637 Aşağı Daşarx kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6921455 Danyeri kənd tam orta məktəbi Laborant (kimya-biologiya) 0.5  
6921856 Diyadin kənd tam orta məktəb Laborant (kimya-biologiya-fizika) 1  
6922027 Düdəngə kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6922037 Düdəngə kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6922437 Havuş kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6922527 Həmzəli kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6922727 Kərimbəyli kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6923906 Qarxun kənd tam orta məktəb Uşaq birliyi təşkilatının rəhbəri 1  
6924027 Qorçulu kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6923627 Püsyan kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6924127 Sərxanlı kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6924556 Tənənəm kənd tam orta məktəb Laborant (kimya-biologiya-fizika) 1  
6924827 Vərməziyar kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6924855 Vərməziyar kənd tam orta məktəb Laborant (kimya-biologiya) 0.5  
6925237 Yengicə kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6925455 Yuxarı Daşarx kənd tam orta məktəb Laborant (kimya-biologiya) 1  
Cəmi: 25 yer
Babək rayonu üzrə:
6930254 Babək qəsəbə 2 №-li tam orta məktəb Laborant (fizika) 1  
6930252 Babək qəsəbə 2 №-li tam orta məktəb Laborant (kimya) 0.5  
6930343 Araz kənd ümumi orta məktəb Kitabxanaçı 1  
6930543 Cəhri kənd 1 №-li tam orta məktəb Kitabxanaçı 1  
6931037 Göynük kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6931143 Gülşənabad kənd ümumi orta məktəb Kitabxanaçı 1  
6931353 Hacıvar kənd tam orta məktəb Laborant (biologiya) 1  
6931827 Naxışnərgiz kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6931952 Nəcəfəlidizə kənd tam orta məktəb Laborant (kimya) 1  
6931906 Nəcəfəlidizə kənd tam orta məktəb Uşaq birliyi təşkilatının rəhbəri 1  
6932143 Nehrəm kənd 1 №-li tam orta məktəb Kitabxanaçı 1  
6932243 Nehrəm kənd 2 №-li tam orta məktəb Kitabxanaçı 1  
6932352 Nehrəm kənd 3 №-li tam orta məktəb Laborant (kimya) 1  
6932637 Qaraqala kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6932454 Payız kənd tam orta məktəb Laborant (fizika) 1  
6933027 Uzunoba kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6933455 Yarımca kənd tam orta məktəb Laborant (kimya-biologiya) 1  
6933543 Yuxarı Buzqov kənd tam orta məktəb Kitabxanaçı 1  
6933637 Zeynəddin kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
Cəmi: 19 yer
Ordubad rayonu üzrə:
6940427 Aşağı Əylis kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6940906 Biləv kənd tam orta məktəb Uşaq birliyi təşkilatının rəhbəri 1  
6941137 Çənnəb kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6941637 Düylün kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6941806 Əndəmic kənd tam orta məktəb Uşaq birliyi təşkilatının rəhbəri 1  
6942037 Gilançay kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6942137 Kələki kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6942337 Nəsirvaz  kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6942437 Nürgüt kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6942506 Nüsnüs kənd tam orta məktəb Uşaq birliyi təşkilatının rəhbəri 1  
6942827 Sabirkənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6942937 Tivi kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6943137 Üstüpü kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6943254 Vələver kənd tam orta məktəb Laborant (fizika) 1  
Cəmi: 14 yer
Culfa rayonu üzrə:
6950243 Culfa şəhər 2 №-li tam orta məktəb Kitabxanaçı 1  
6950306 Culfa şəhər 3 №-li tam orta məktəb Uşaq birliyi təşkilatının rəhbəri 1  
6950506 Boyəhməd kənd tam orta məktəb Uşaq birliyi təşkilatının rəhbəri 1  
6950753 Dizə kənd tam orta məktəb Laborant (biologiya) 1  
6950827 Əbrəqunus kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6950837 Əbrəqunus kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6951243 Gal kənd tam orta məktəb Kitabxanaçı 1  
6951427 Gülüstan kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6951853 Qazançı kənd tam orta məktəb Laborant (biologiya) 1  
6951637 Ləkətağ kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6951606 Ləkətağ kənd tam orta məktəb Uşaq birliyi təşkilatının rəhbəri 1  
6952027 Saltaq kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6952327 Xanəgah kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6952354 Xanəgah kənd tam orta məktəb Laborant (fizika) 1  
6952427 Xoşkeşin kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6952453 Xoşkeşin kənd tam orta məktəb Laborant (biologiya) 1  
Cəmi: 16 yer
Kəngərli rayonu üzrə:
6970143 Qıvraq qəsəbə tam orta məktəb Kitabxanaçı 1  
6970906 Xıncab kənd tam orta məktəb Uşaq birliyi təşkilatının rəhbəri 1  
6970437 Qabıllı kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6970652 Qarabağlar kənd 2 №-li tam orta məktəb Laborant (kimya) 1  
6970827 Təzəkənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6971137 Yeni Kərki kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6971227 Yurdçu kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
Cəmi: 7 yer
Şahbuz rayonu üzrə:
6960106 Şahbuz şəhər 1 №-li tam orta məktəb Uşaq birliyi təşkilatının rəhbəri 1  
6960206 Şahbuz şəhər 2 №-li tam orta məktəb Uşaq birliyi təşkilatının rəhbəri 1  
6960327 Ağbulaq kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6960337 Ağbulaq kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6961053 Gömür kənd tam orta məktəb Laborant (biologiya) 1  
6961137 Güney Qışlaq kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6961227 Keçili kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6961252 Keçili kənd tam orta məktəb Laborant (kimya) 1  
6961206 Keçili kənd tam orta məktəb Uşaq birliyi təşkilatının rəhbəri 1  
6961337 Kolanı kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6961427 Kükü kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6961527 Külüs kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6961627 Mahmudoba kənd tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6961606 Mahmudoba kənd tam orta məktəb Uşaq birliyi təşkilatının rəhbəri 1  
6961854 Qızıl Qışlaq kənd tam orta məktəb Laborant (fizika) 1  
6962053 Şada kənd tam orta məktəb Uşaq birliyi təşkilatının rəhbəri 1  
6962037 Şada kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6962006 Şada kənd tam orta məktəb Laborant (biologiya) 1  
6962152 Şahbuzkənd tam orta məktəb Laborant (kimya) 1  
6961952 Sələsüz kənd tam orta məktəb Laborant (kimya) 1  
6962237 Türkeş kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
Cəmi: 21 yer
Sədərək rayonu üzrə:
6980127 Heydərabad qəsəbə tam orta məktəb Kitabxana müdiri 1  
6980237 Qaraağac kənd tam orta məktəb Psixoloq 1  
6980437 Sədərək kənd 2 №-li tam orta məktəb Psixoloq 1  
Cəmi: 3 yer
Yekun: 120 yer