VƏZİFƏ TƏLİMATI

Vəzifə kodu: 5162011
Müəssisənin adı: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi
Şöbənin adı: Əlyazmalar Fondu,  Əlyazmaların mühafizəsi, gigiyenası və bərpası şöbəsi
Vəzifənin adı: Laborant
Vəzifə maaşı: 228 manat
Təhsil səviyəsi: Magistratura təhsilli, doktoranturada təhsil alan (dissertantura yolu ilə), fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan
Təhsilə dair tələblər: Mətnşünaslıq,mənəvi-mədəni irsə dair qədim əlyazmaların işlənməsi(tərcüməsi,tədqiqi və nəşrə hazırlanması)
Test proqramı: İxtisas üzrə, İngilis dili, İnformatika və Dünyagörüşü