VƏZİFƏ TƏLİMATI

Vəzifə kodu: 320005
Dövlət orqanının adı: Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Aparatı
Vəzifənin adı: Aparıcı məsləhətçi-dövlət qulluqçusu
Vəzifə maaşı: 420 manat
Vəzifə təsnifatı: İnzibati vəzifələrin 6-cı təsnifatı
İş yerinin ünvanı: Naxçıvan şəhəri.  Atatürk küçəsi 21
Bilavasitə tabe olduğu şəxs: Şöbə rəisi
Təhsilə dair tələblər: Texnologiya müəllimliyi, İnformatika müəllimliyi, Statistika, Kompüter elmləri, Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi, İnformasiya texnologiyaları, sistem mühəndisliyi
İş stajına dair tələblər: İş stajına dair tələb müəyyən edilmir
Kompüter biliklərinə dair tələblər: -Əməliyyat sistemləri (MS WINDOWS,MS OFFICE,INTERNET və s)
-Şəbəkə texnologiyaları
Xarici dil bilikləri: Rus dili – B1, ingilis dili – B1
Təşkilatçılıq səriştəsi: Yüksək səviyyədə
Problemi həll etmək səriştəsi: Yüksək səviyyədə
Qərarvermə qabiliyyəti: Yüksək səviyyədə
Ünsiyyət qabiliyyəti: Yüksək səviyyədə
Bilməlidir: Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyaları, Dövlət qulluğu haqqında, Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında, Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında və Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunlar, Qövlət qulluğu, dövlət orqanı və vəzifənin fəaliyyət istiqaməti üzrə münasibətləri tənzimləyən digər normativ hüquqi aktlar, Qulluq funksiyalarının icrası ilə əlaqədar zəruri peşə-ixtisas bilikləri, Azərbaycan haqqında ümumi məlumatları.