VƏZİFƏ TƏLİMATI

Vəzifə kodu: 320482
Dövlət orqanının adı: Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Aparatı
Vəzifənin adı: Zabit
Vəzifə maaşı: 605 manat
İş yerinin ünvanı: Naxçıvan şəhəri.  Atatürk küçəsi 21
Bilavasitə tabe olduğu şəxs: Şöbə rəisi
Təhsilə dair tələblər: Ali təhsil
Xüsusi tələb: Zabit vəzifəsinin tutulması üçün ilk zabit hərbi rütbəsi almış şəxslər müraciət edə bilər
Kompüter biliklərinə dair tələblər: Kompüter biliklərinə dair tələblər müəyyən edilmir
Xarici dil bilikləri: Dil biliyinə dair tələb müəyyən edilmir
Təşkilatçılıq səriştəsi: Yüksək səviyyədə
Problemi həll etmək səriştəsi: Yüksək səviyyədə
Qərarvermə qabiliyyəti: Yüksək səviyyədə
Ünsiyyət qabiliyyəti: Yüksək səviyyədə
Bilməlidir: Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyaları, “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, “Hərbi xidmətkeçmə haqqında” Əsasnamə, Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında və Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunlar, Dövlət orqanı və vəzifənin fəaliyyət istiqaməti üzrə münasibətləri tənzimləyən digər normativ hüquqi aktlar, Qulluq funksiyalarının icrası ilə əlaqədar zəruri peşə-ixtisas biliklər, Azərbaycan haqqında ümumi məlumatlar.