VƏZİFƏ TƏLİMATI

Vəzifə kodu: 325022
Dövlət orqanının adı: Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Culfa Rayon Şöbəsi
Vəzifənin adı: Zabit
Vəzifə maaşı: 485 manat
İş yerinin ünvanı: Culfa şəhəri. Məmməd Səid Ordubadi 3
Bilavasitə tabe olduğu şəxs: Bölmə rəisi
Təhsilə dair tələblər: Ali təhsil
Xüsusi tələb: Zabit vəzifəsinin tutulması üçün ilk zabit hərbi rütbəsi almış şəxslər müraciət edə bilər
Kompüter biliklərinə dair tələblər: MS WINDOWS, MS OFFICE (orta səviyyədə)
Xarici dil bilikləri: Dil biliyinə dair tələb müəyyən edilmir
Təşkilatçılıq səriştəsi: Yüksək səviyyədə
Problemi həll etmək səriştəsi: Yüksək səviyyədə
Qərarvermə qabiliyyəti: Yüksək səviyyədə
Ünsiyyət qabiliyyəti: Yüksək səviyyədə
Bilməlidir:  Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyalarını, “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu , “Hərbi xidmətkeçmə haqqında” Əsasnaməni, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında, vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunları, dövlət orqanı və vəzifənin fəaliyyət istiqaməti üzrə münasibətləri tənzimləyən digər normativ hüquqi aktları, qulluq funksiyalarının icrası ilə əlaqədar zəruri peşə-ixtisas biliklərini, Azərbaycan haqqında ümumi məlumatları