VƏZİFƏ TƏLİMATI

Vəzifə kodu: 328062
Dövlət orqanının adı: Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Sədərək Rayon Şöbəsi
Vəzifənin adı: Zabit
Vəzifə maaşı: 485 manat
İş yerinin ünvanı: Heydərabad qəsəbəsi
Bilavasitə tabe olduğu şəxs: Bölmə rəisi
Təhsilə dair tələblər: Ali təhsil
Xüsusi tələb: Zabit vəzifəsinin tutulması üçün ilk zabit rütbəsi almış şəxslər müraciət edə bilər
Kompüter biliklərinə dair tələblər: Əməliyyat sistemləri (MS WINDOWS,MS OFFICE,INTERNET və s) orta səviyyədə
Xarici dil bilikləri: Dil biliyinə dair tələb müəyyən edilmir
Təşkilatçılıq səriştəsi: Yüksək səviyyədə
Problemi həll etmək səriştəsi: Yüksək səviyyədə
Qərarvermə qabiliyyəti: Yüksək səviyyədə
Ünsiyyət qabiliyyəti: Yüksək səviyyədə
Bilməlidir: Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyaları, “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, “Hərbi xidmətkeçmə haqqında” Əsasnamə, Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında və Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunlar, Dövlət orqanı və vəzifənin fəaliyyət istiqaməti üzrə münasibətləri tənzimləyən digər normativ hüquqi aktlar, Qulluq funksiyalarının icrası ilə əlaqədar zəruri peşə-ixtisas biliklər, Azərbaycan haqqında ümumi məlumatlar.