VƏZİFƏ TƏLİMATI

Vəzifənin adı: Kitabxanaçı
Təhsilə dair tələblər: Kitabxanaçılıq və informasiya ixtisası üzrə orta ixtisas və ali təhsilli şəxslər
İş stajına dair tələblər: İş stajı tələb olunmur
Test tapşırıqlarının sayı - 80
 -İxtisas üzrə:  40 sual
 -Kargüzarlıq üzrə:  15 sual
 -İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları üzrə:  15 sual
 -Dünyagörüşü üzrə:  10 sual