VƏZİFƏ TƏLİMATI

Vəzifənin adı: Laborant (kimya-biologiya)
Təhsilə dair tələblər: Kimya və ya biologiya ixtisası üzrə orta ixtisas və ali təhsilli müəllimlər
İş stajına dair tələblər: İş stajı tələb olunmur
Test tapşırıqlarının sayı - 80
 -Kimya, biologiya üzrə:  40 sual
 -İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları üzrə:  15 sual
 -Dünyagörüşü üzrə:  25 sual