VƏZİFƏ TƏLİMATI

Vəzifənin adı: Psixoloq
Təhsilə dair tələblər: Orta ixtisas və ali təhsilli müəllimlər
İş stajına dair tələblər: İş stajı tələb olunmur
Test tapşırıqlarının sayı - 80
 -Yaş və uşaq psixologiyası üzrə:  40 sual
 -İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları üzrə:  15 sual
 -Pedoqogika üzrə:  25 sual