VƏZİFƏ TƏLİMATI

Vəzifənin adı: Tərbiyəçi
Təhsilə dair tələblər: Fizika, riyaziyyat ixtisasları üzrə orta ixtisas və ali təhsilli şəxslər müsabiqədə iştirak edə bilərlər.
Sualların tərkibi: Fizika və ya riyaziyyat, tədris metodikası və təlim strategiyaları