VƏZİFƏ TƏLİMATI

Vəzifənin adı: Tərbiyəçi
Təhsilə dair tələblər: Pedoqoji ixtisaslar üzrə orta ixtisas və ali təhsilli şəxslər
İş stajına dair tələblər: İş stajı tələb olunmur
Test tapşırıqlarının sayı - 80
 -Psixologiya üzrə:  40 sual
 -İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları üzrə:  15 sual
 -Pedoqogika üzrə:  25 sual