VƏZİFƏ TƏLİMATI

Vəzifənin adı: Uşaq birliyi təşkilatının rəhbəri
Təhsilə dair tələblər: Orta ixtisas və ali təhsilli müəllimlər
İş stajına dair tələblər: İş stajı tələb olunmur
Test tapşırıqlarının sayı - 80
 -Psixologiya üzrə:  40 sual
 -İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları üzrə:  15 sual
 -Dünyagörüşü üzrə:  25 sual