VƏZİFƏ TƏLİMATI

Vəzifənin adı: Uşaq birliyi təşkilatının rəhbəri
Təhsilə dair tələblər: Müsabiqədə orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrini pedaqoji ixtisaslar üzrə bitirmiş şəxslər iştirak edə bilər.     
Sualların tərkibi: İxtisas, tədris metodikası və təlim strategiyaları