Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiyanın Dövlət qulluğuna kadrların seçilməsi şöbəsi

Əlaqə telefonu: (036) 545 65 71Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzində vakant baş məsləhətçi vəzifəsi
üzrə zəruri biliklərə dair

MÜSAHİBƏ PROQRAMI

1. İpoteka qoyulmuş əmlakların satışı,İpoteka haqqında qanun  icra haqqında qanun.  
2. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi anlayışı
3. “Dövlət əmlakının hərraclar vasitəsi ilə satış qaydaları” üzrə:
     Hərraclarda iştirak etmə şərtləri;
-Sifariş formaları və onların növləri
-İxtisaslaşdırılmış pul hərracının keçirilmə qaydaları
4. Müsadirə edilmiş, sahibsiz qalmış, vərəsəlik hüququ əsasında dövlət mülkiyyətinə keçən əmlakın uçotu  və  saxlanması qaydaları; -İcra orqanlarının hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət verilməsi və əmlakın geri qaytarılması;
-Əmlakın hərraca çıxarılması və satılması;
-Satılmış əmlakın mülkiyyət hüququnun rəsmiləşdirilməsi.
5.Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə: -Qiymətli kağız anlayışı
-Mülkiyyət hüququnun anlayışı və məzmunu
-Hüquqi şəxs anlayışı və növləri
-Səhmdar cəmiyyəti
-Vərəsəlik hüququ anlayışı;
-Saxlama anlayışı və onun əsasları.
6. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: -Kollektiv və fərdi əmək mübahisələri
7. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üsulları
8.    Özünüməşğulluğa cəlb olunmuş şəxslərdən geri alınmış əmlakın açıq hərracda satılması qaydası.                                                                                                        
Ədəbiyyat:

1.“Müsadirə edilmiş, sahibsiz qalmış, vərəsəlik hüququ əsasında dövlət mülkiyyətinə keçən əmlakın və dəfinələrin uçotu, qiymətləndirilməsi, saxlanması, istifadəsi və satışı barədə Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı. 18 aprel 2002-ci il, № 69
2.“Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 16 may 2000-cu il, № 878-IQ
3. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. 28 dekabr 1999-cu il
4. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 01 fevral 1999-cu il
5.“Dövlət əmlakının hərraclar vasitəsi ilə satış qaydaları” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 23 dekabr 2000-ci il, № 432
6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 22 iyun tarixli 283 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət əmlakının ixtisaslaşdırılmış pul hərraclarında satışı qaydaları
7. www.e-qanun.az
8.İcra haqqında qanun 27 dekabr 2001- ci il
9.İpoteka haqqında qanun 15 aprel 2005- ci il
10. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019 - 3 sentyabr 113  nömrəli özünüməşğulluğa cəlb olunmuş
şəxslərdən geri alınmış əmlakın açıq hərracda satılması qaydası.