Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiyanın Dövlət qulluğuna kadrların seçilməsi şöbəsi

Əlaqə telefonu: (036) 545 65 71Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Naxçıvan Şəhər şöbəsi.
Sosial sığorta sektorunda vakant aparıcı məsləhətçi vəzifəsi üzrə zəruri biliklərə dair

MÜSAHİBƏ PROQRAMI


1. Sığortaedənlərin və sığortaolunanların DSMF orqanlarında uçota durması qaydası
2. Sığortaedənlərin və sığortaolunanların uçot məlumatlarında dəyişikliklərin aparılması qaydası
3. Sığortaedənin uçotdan çıxarılması qaydası
4. Sığortaolunanın ödədiyi məcburi dövlət sosial sığorta haqları barədə məlumatların təqdim edilməsi
5. Məcburi   dövlət    sosial    sığortası   üzrə   sığorta   iştirakçılarının   uçotu   qaydalarının pozulmasına görə məsuliyyət
6. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə üzrə müavinətin hesablanması qaydaları
7. Hamiləliyə və doğuma görə müavinətin hesablanması qaydaları
8. Uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinətin verilməsi qaydaları
9. Dəfn üçün müavinətin hesablanması qaydaları
10. Müavinətin təyin edilməsi və verilməsi qaydaları
11. Sığortaolunanların sanatoriya-kurort müalicəsi üzrə xərclərinin ödənilməsi qaydaları
12.Sığortaolunanların   sığorta   stajı    nəzərə   almaqla    əmək   qabiliyyətinin   müvəqqəti itirilməsinə görə müavinətin miqdarının (%) müəyyən edilməsi qaydaları

 

Ədəbiyyat:

 1. “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 18 fevral 1997, № 250-İQ
 2. “Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haqqında” Azərbaycan    Respublikasının Qanunu, 27 noyabr 2001-ci il, №221-IIQ
 3.  “Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 26 dekabr tarixli 616 nömrəli Fərmanı
 4. “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin  vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə” (Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilib)
 5. Məcburi dövlət sosial sığorta haqqının toplanması Qaydaları”(Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Kollegiyasının 2014-cü il 18 noyabr tarixli 04 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir)
 6. “Dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsinin spesifikasiyası və onun hazırlanmasına dair Qaydaların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 7 noyabr tarixli 175 nömrəli Qərarı
 7. “Dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsinin formasının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 23 mart tarixli 46 nömrəli Qərarı
 8. “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə sığorta iştirakçılarının uçotu Qaydaları” (Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Kollegiyasının 2014-cü il 18 noyabr tarixli 04 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir)
 9. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi (Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir)
 10. www.sspf.gov.az ; www.e-qanun.az
 11.