Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiyanın Dövlət qulluğuna kadrların seçilməsi şöbəsi

Əlaqə telefonu: (036) 545 65 71Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin Mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr üzrə vakant baş məsləhətçi vəzifəsi üzrə zəruri biliklərə dair

MÜSAHİBƏ PROQRAMI

1. Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin hüquqi əsasları
2. Kütləvi informasiya vasitələrin informasiya mənbələri
3. Jurnalistin peşə etikası
4. Jurnalistikanın yaradıcılıq prinsipləri
5. Kütləvi informasiya vasitələrin dili
6. İnformasiya əldə  etmək azadlığı
7. İctimaiyyət və kütləvi informasiya vasitələrilə əlaqələrin yaradılması və təşkili
8. Xidməti davranışın hüquqi tənzimlənməsi
9. Məlumatlardan istifadə
10. Məlumatın əldə edilməsi üçün təminatlar


 

Ədəbiyyat:

1. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında Azərbaycan  Respublikasının Qanunu
2. Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları  haqqında Qanun. 31 may 2007-ci il, 352-IIIQD
3. İnformasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan  Respublikasının Qanunu. 30 sentyabr 2005- ci il, 1024-IIQ
4. Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 sentyabr 2002-ci il.
5. C.Məmmədli; Müasir jurnalistika; B.,2003.
6. T.Rüstəmov; Ədəbi redaktə nəzəriyyəsi və təcrübəsi;  B.,1981
7. www. e-qanun.az
8. http://dgk.nmr.az