Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiyanın Dövlət qulluğuna kadrların seçilməsi şöbəsi

Əlaqə telefonu: (036) 545 65 71


Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Babək Rayon Maliyyə İdarəsinin Xəzinə
əməliyyatı sektorunda vakant aparıcı məsləhətçi vəzifəsi üzrə zəruri biliklərə dair

MÜSAHİBƏ PROQRAMI

1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətləri, vəzifələri, hüquqları, fəaliyyətinin təşkili, strukturu
2. Azərbaycan Respublikasında 2019-cu il üçün yaşayış minimumu
3. Azərbaycan Respublikasında 2020-ci il üçün yaşayış minimumu
4. Şərti maliyyə vahidi
5. İcbari tibbi sığorta, icbari tibbi sığorta üzrə sığortalı və sığortaolunanlar, icbari tibbi sığortanın maliyyə mənbələri, icbari tibbi sığorta üzrə sığorta haqları, icbari tibbi sığorta haqlarının hesablanması, ödənilməsi və hesabatın təqdim olunması
6. İşsizlikdən sığorta, sığorta tarifləri, işsizlikdən sığorta üzrə qeydiyyat, sığorta haqqının və ödənişinin tənzimlənməsi
7. Məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunan şəxslər, məcburi dövlət sosial sığorta haqqının tutulma obyekti, məcburi dövlət sosial sığorta haqqının dərəcələri
8. Büdcə sistemi, büdcə təsnifatı, müdafiə olunan xərc maddələri, dövlət büdcəsinin məqsədi, dövlət büdcəsinin gəlirləri, dövlət büdcəsinin xərcləri, dövlət büdcəsi layihəsinin tərtibi prosesi və büdcə təqvimi, dövlət büdcəsinin icrasına nəzarət, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinin tərtibi, təsdiqi, icrası və icrasına nəzarət
9. Qeyri-kommersiya təşkilatlarının mühasibat uçotu və maliyyə hesabatları, peşəkar mühasib sertifikatının verilməsi
10. Vergitutmanın formaları, dövlət vergiləri, muxtar respublika vergiləri, gəlir vergisinin dərəcəsi, gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər
11.  Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçilərin təminatları, məzuniyyət vaxtı üçün orta əməkhaqqının hesablanması qaydası və ödənilməsi, məzuniyyətdə olan işçiyə əlavə sosial-məişət müavinətlərinin ödənilməsi, istifadə edilməmiş məzuniyyətlər üçün pul əvəzinin verilməsi, əməyin ödənilməsi normaları, əməkhaqqının ödənilməsinin formaları, qaydaları və əməkhaqqından tutulmalar, orta əməkhaqqı və onun saxlanılması üzrə təminatlar

 


Ədəbiyyat:

1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə
2. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
3. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
4. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
5. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
6. “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
7. “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
8. “Şərti maliyyə vahidi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
9. “Azərbaycan Respublikasında 2019-cu il üçün yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
10. “Azərbaycan Respublikasında 2020-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
11. “Məcburi dövlət sosial sığorta haqqının toplanması Qaydaları” və “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə sığorta iştirakçılarının uçotu Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Kollegiyasının Qərarı