Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiyanın Dövlət qulluğuna kadrların seçilməsi şöbəsi

Əlaqə telefonu: (036) 545 65 71Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin məsləhətçisi vəzifəsi üzrə zəruri biliklərə dair

MÜSAHİBƏ PROQRAMI

 1. Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Əsasnaməsi
 2. “Mədəni-maarif, turizm müəssisələrində olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası”
 3. “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”
 4. Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin vəzifə və hüquqları, məktəbdə tədris işinin təşkili.
 5. ”Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 6. Mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin strukturu və ştat vahidləri
 7. “Nəşriyyat işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 8. “Muzeylər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 9. “Azərbaycan Respublikası Muzey Sərvətlərinin və Muzey Kolleksiyasının uçotu və mühafizəsinə dair Təlimat”
 10. Azərbaycanda aparılan mədəniyyət siyasəti və onun xüsusiyyətləri
 11. "Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 12. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi:Ədəbiyyat:

 1. Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Əsasnaməsi
 2. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Kollegiyasının 17 noyabr 2011-ci il 3-1 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mədəni-maarif, turizm müəssisələrində olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası”
 3. “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 29 dekabr 1998-ci il, № 661-İQ
 4. “Nəşriyyat işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 30 may 2000-ci il, № 887-İQ
 5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 14 fevral tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyası”
 6. "Muzeylər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 24 mart 2000-ci il, № 839-IQ
 7. Azərbaycan Respublikası Muzey Sərvətlərinin və Muzey Kolleksiyasının uçotu və mühafizəsinə dair Təlimat, Bakı 2008, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
 8. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”
 9. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Kollegiyasının 8 noyabr 2018-ci il tarixli 6/1 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin nümunəvi Əsasnaməsi”
 10. “Azərbaycan Respublikasının şəhər (rayon) mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinin, müstəqil kitabxanaların, şəhər, qəsəbə və kənd kitabxana filiallarının, habelə şəhər, qəsəbə kütləvi, uşaq və gənclər kitabxanalarının nümunəvi strukturu və ştat vahidləri”nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 11 oktyabr tarixli 162 nömrəli qərarı.
 11. "Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 10 aprel 1998-ci il, №470-İQ.
 12. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, 1 fevral 1999-cu il 618-IQ
 13. http://president.az/articles/22134
 14. www.e-qanun.az
 15. www.mct.gov.az
 16. www.azlibnet.az
 17. nmn.az