Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiyanın Dövlət qulluğuna kadrların seçilməsi şöbəsi

Əlaqə telefonu: (036) 545 65 71Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyində vakant olan mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə baş məsləhətçi vəzifəsi üzrə zəruri biliklərə dair

MÜSAHİBƏ PROQRAMI


 1. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
 2. Məlumat azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
 3. İnformasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu
 4. Ümumi təhsilin səviyyələri, hər bir səviyyə üzrə məqsəd və vəzifələr, ümumi təhsilin icbariliyi.
 5. Ümumi təhsil müəssisələrinin mülkiyyət növünə görə və növlər üzrə təsnifatı
 6. Ümumtəhsil məktəbinin və digər növdən olan ümumi təhsil müəssisələrinin hökumət tərəfindən təsdiq olunmuş Nizamnamələrində təsbit edilən əsas məqsəd, vəzifə  və fəaliyyət istiqamətləri.
 7. Ümumi təhsil sahəsində digər hüquqi-normativ sənədlər:
 8. 7.1. Məktəb sənədlərinin aparılması və  saxlanması haqqında  Təlimat.
  7.2. Rayon (şəhər) təhsil şöbəsi (idarəsi) haqqında Əsasnamə.
  7.3. "Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin təsdiq edilməsi haqqında
  7.4. Ümumtəhsil məktəbinin Pedaqoji Şurası haqqında Əsasnamə
  7.5. Ümumi təhsil müəssisəsinin kitabxanasının Nümunəvi Əsasnaməsi
  7.6. Sinif rəhbəri haqqında Əsasnamə
  7.7. Ümumtəhsil məktəbinin valideyn komitəsi haqqında Əsasnamə
  7.8. Sərbəst yolla (eksternat formasında) ümumi təhsil almaq haqqında Qaydalar.
  7.9. Məktəblilərin fənn olimpiadaları haqqında Qaydalar.
  7.10. Şagirdlərin ümumtəhsil məktəblərinə qəbulu və yerdəyişməsi haqqında Qaydalar
 9. Ümumtəhsil məktəblərində dərnəklərin təşkili Qaydası
 10. İcbari ümumi orta təhsilin yerinə yetirilməsinin təşkili yolları.
 11. Kurikulum islahatının mahiyyəti, məqsədi və bu sahədə qarşıda duran vəzifələr.
 12. Kurikulum islahatlarının ifadəsi olan çərçivə sənədləri (Milli kurikulum, fənn kurikulumları)
 13. İnteraktiv təlim metodlarının ənənəvi metodlardan fərqli cəhətləri.
 14. Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların attestasiyasının (yekun qiymətləndirmə (attestasiya) istisna olmaqla) aparılması Qaydası
 15. Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)
 16. Təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydaları
 17. Müxtəlif səbəblərdən təhsilin hər hansı pilləsini və səviyyəsini başa vurmayan şəxslərə arayışın verilməsi Qaydası
 18. Məktəbə hazırlığın təşkili Qaydaları
 19. Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunların qızıl və ya gümüş medalla təltif olunma Qaydası
 20. Ümumi orta təhsil haqqında və tam orta təhsil haqqında fərqlənmə attestatlarının verilməsi Qaydası
 21. Formal təhsilin təşkili Qaydaları
 22. Ümumi təhsilin təhsil səviyyələri üzrə müddəti, bir səviyyədən digər səviyyəyə keçid Qaydaları
 23. Naxçıvan Muxtar Respublikasında müəllimlərin dövlət ümumi təhsil və  peşə təhsili müəssisələrinə işə qəbulu, bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsinin aparılması Qaydaları
 24. “Beynəlxalq və respublika fənn olimpiadalarının, beynəlxalq müsabiqələrin və yarışların siyahısı və onların qaliblərinin ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbulu QAYDASI”

Ədəbiyyat:

 1. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 19 iyun 2009-cu il, № 833-3Q
 2. https://edu.gov.az
 3. http:/www.kurikulum.az
 4. "Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin təsdiq edilməsi haqqında Naxçıvan  Muxtar  Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il "22" avqust tarixli 81 nömrəli qərarı
 5. “Ali təhsil müəssisəsinin kitabxanasının Nümunəvi Əsasnaməsi”nin və “Ümumi təhsil müəssisəsinin kitabxanasının Nümunəvi Əsasnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 5 iyul 2016-cı il tarixli 266 nömrəli qərarı
 6.  “Ümumtəhsil məktəblərində dərnəklərin təşkili Qaydası”nın təsdiqi haqqında Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 4 avqust 2017-ci il tarixli 238 nömrəli əmri
 7. Kurikulum islahatlarının ifadəsi olan çərçivə sənədləri (Milli kurikulum, fənn kurikulumları) - http:/edu.gov.az/ – Qanunvericilik – Konsepsiyalar - Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin konsepsiyası (Milli Kurrikulumu)
 8. “Azərbaycan Respublikasının Ümumi Təhsil Sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 13 yanvar 2009-cu il tarixli 9 nömrəli Qərarı
 9. “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 3 iyun 2010-cu il tarixli 103 nömrəli qərarı
 10. “Təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydaları” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 aprel 2010-cu il tarixli 82 nömrəli qərarı
 11. “Müxtəlif səbəblərdən təhsilin hər hansı pilləsini və səviyyəsini başa vurmayan şəxslərə arayışın verilməsi Qaydası” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 yanvar 2010-cu il tarixli 12 nömrəli qərarı
 12. “Məktəbə hazırlığın təşkili Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında Naxçıvan  Muxtar  Respublikası  Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il  "22" avqust tarixli 80 nömrəli qərarı
 13. “Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunların qızıl və ya gümüş medalla təltif olunma Qaydası” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 yanvar 2010-cu il tarixli 8 nömrəli qərarı
 14. “Formal təhsilin təşkili Qaydaları” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 avqust 2010-cu il tarixli 147 nömrəli qərarı
 15. “Ümumi təhsilin təhsil səviyyələri üzrə müddəti, bir səviyyədən digər səviyyəyə keçid Qaydaları” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 iyun 2010-cu il tarixli 115 nömrəli qərarı
 16. “Məktəb sənədlərinin aparılması və saxlanması haqqında Təlimat”  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 25 mart 1994-cü il tarixli 187 nömrəli əmri
 17. “Ümumtəhsil məktəbinin Pedaqoji Şurası haqqında Əsasnamə” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin  19 noyabr  2010-cu il tarixli,  1486 nömrəli əmri
 18. https://www.dqmk.nmr.az/muellimlerin_iseqebulunun_aparilmasi_qaydasi.php
 19. “Ümumi orta təhsil haqqında və tam orta təhsil haqqında fərqlənmə attestatlarının verilməsi Qaydası”  Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 08.06.2017-ci il tarixli 129 nömrəli əmri
 20. “Şagirdlərin ümumtəhsil məktəblərinə qəbulu və yerdəyişməsi haqqında qaydalar” - https://edu.gov.az/az/page/394/5172
 21. “Sinif rəhbəri haqqında əsasnamə”  - https://edu.gov.az/az/page/77/1427
 22. “Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların attestasiyasının (yekun qiymətləndirmə (attestasiya) istisna olmaqla) aparılması Qaydası”  Azərbaycan Respublikası Təhçsil Nazirliyi Kollegiyasının  “28” dekabr 2018-ci il tarixli 8/1 nömrəli qərarı
 23.  “Uşaqların (şagirdlərin) ümumi təhsil müəssisələrinə qəbulu və yerdəyişməsi Qaydalar ı”  Azərbaycan Respublikasının təhsil nazirinin 20 iyun 2014-cü il tarixli 738 nömrəli əmri
 24. Naxçıvan Muxtar Respublikasında müəllimlərin dövlət ümumi təhsil və  peşə təhsili müəssisələrinə işə qəbulu, bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 aprel 2018-ci il tarixli 61 nömrəli qərarı
 25. “Beynəlxalq və respublika fənn olimpiadalarının, beynəlxalq         müsabiqələrin və yarışların siyahısı və onların qaliblərinin ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbulu Qaydası”nın təsdiq edilməsi və   “Müvafiq ixtisaslar üzrə ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbul   olunmağa əsas verən dünya fənn olimpiadalarının, yüksək səviyyəli   beynəlxalq müsabiqələrin və yarışların siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında”   Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 25 iyun tarixli 119   nömrəli Qərarının ləğv edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasi Nazirlər   Kabinetinin  20 may 2019-cu il tarixli  229 nömrəli qərarı.