Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən dövlət
orqanlarında vakant vəzifələrin tutulması üçün 18 sentyabr 2019-cu il tarixdə elan edilmiş müsabiqənin

MÜSAHİBƏ PROQRAMLARI

  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
  Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət nəzarəti şöbəsi, Babək rayonu üzrə aparıcı məsləhətçi
  Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət nəzarəti şöbəsi, Ordubad rayonu üzrə məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
  Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti. Əməyin mühafizəsi məsələlərinə nəzarət və istehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisələrin təhqiqi sektoru, baş məsləhətçi-baş əmək müfəttişi
  Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti. Əməyin sosial-hüquq məsələləri üzrə nəzarət sektoru, baş məsləhətçi-baş əmək müfəttişi
  Əməyin mühafizəsi məsələlərinə nəzarət və istehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisələrin təhqiqi sektoru, məsləhətçi-əmək müfəttişi
  Dövlət Məşğulluq Xidməti. Əmək birjası sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Dövlət Məşğulluq Xidməti. Şərur Rayon Məşğulluq Mərkəzi, baş məsləhətçi
  Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Naxçıvan Şəhər Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru, baş məsləhətçi
  Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Şərur Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru, baş məsləhətçi
  Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Şərur Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Sosial xidmətlər sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Şərur Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Mühasibat uçotu və təsərrüfat sektoru, məsləhətçi-mühasib
  Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Babək Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru, baş məsləhətçi
  Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Babək Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Sosial xidmətlər sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Babək Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Mühasibat uçotu və təsərrüfat sektoru, məsləhətçi-mühasib
  Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Ordubad Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru, baş məsləhətçi
  Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Ordubad Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Mühasibat uçotu və təsərrüfat sektoru, məsləhətçi-mühasib
  Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Culfa Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru, baş məsləhətçi
  Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Culfa Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Sosial xidmətlər sektoru, baş məsləhətçi
  Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Kəngərli Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru, baş məsləhətçi
  Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Kəngərli Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Sosial xidmətlər sektoru, baş məsləhətçi
  Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Kəngərli Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Mühasibat uçotu və təsərrüfat sektoru, məsləhətçi-mühasib
  Dövlət Sosial Təminat Xidməti. Şahbuz Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru, məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi
  Ordubad Rayon Gənclər və İdman İdarəsi, baş məsləhətçi
  Culfa Rayon Gənclər və İdman İdarəsi, məsləhətçi-mühasib
  Kəngərli Rayon Gənclər və İdman İdarəsi, məsləhətçi-mühasib
  Şahbuz Rayon Gənclər və İdman İdarəsi, baş məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
  Babək Rayon Maliyyə İdarəsi, Xəzinə əməliyyatı sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Culfa Rayon Maliyyə Şöbəsi, Xəzinə əməliyyatı sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Culfa Rayon Maliyyə Şöbəsi, Büdcə proqnozu və iqtisadi təhlil sektoru, gəlirlərin proqnozu üzrə aparıcı məsləhətçi
  Kəngərli Rayon Maliyyə Şöbəsi, Xəzinə əməliyyatı və xəzinə əməliyyatının uçotu sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Kəngərli Rayon Maliyyə Şöbəsi, Büdcə proqnozu və iqtisadi təhlil sektoru, gəlirlərin proqnozu üzrə aparıcı məsləhətçi
  Şahbuz Rayon Maliyyə Şöbəsi, Büdcə proqnozu və iqtisadi təhlil sektoru, baş məsləhətçi
  Şahbuz Rayon Maliyyə Şöbəsi, Xəzinə əməliyyatı və xəzinə əməliyyatının uçotu sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
  Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsi, baş mühasib
  Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsi, məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyi
  Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə baş məsləhətçi
  Babək Rayon Təhsil Şöbəsi, aparıcı məsləhətçi
  Ordubad Rayon Təhsil Şöbəsi, baş məsləhətçi
  Culfa Rayon Təhsil Şöbəsi, Təhsilin idarə olunmasının məlumat sistemləri üzrə aparıcı məsləhətçi
  Şahbuz Rayon Təhsil Şöbəsi, baş mühasib
  Şahbuz Rayon Təhsil Şöbəsi, aparıcı məsləhətçi
  Sədərək Rayon Təhsil Şöbəsi, baş məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi
  Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə baş məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Xidməti
  Ordubad Rayon İdarəsi, məsləhətçi
  Kəngərli Rayon İdarəsi, məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
  Maxta kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə böyük məsləhətçi
  Aşağı Aralıq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə aparıcı məsləhətçi
  Çomaxtur kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə aparıcı məsləhətçi
  Ələkli kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə aparıcı məsləhətçi
  Siyaqut kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə aparıcı məsləhətçi
  Yengicə kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə aparıcı məsləhətçi
  Arbatan kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə məsləhətçi
  Nəzərabad kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə aparıcı məsləhətçi
  Qahab kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə aparıcı məsləhətçi
  Gərməçataq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə məsləhətçi
  Yuxarı Buzqov kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə məsləhətçi
  Ordubad şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə böyük məsləhətçi
  Düylün kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə məsləhətçi
  Xanəgah kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə aparıcı məsləhətçi
  Şurud kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə məsləhətçi
  Statistika və təhlil şöbəsi, məsləhətçi
  Qıvraq qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə böyük məsləhətçi
  Xok kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə böyük məsləhətçi
  Statistika və təhlil şöbəsi, aparıcı məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
  Naxçıvan Şəhər Şöbəsi, Sosial sığorta sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Naxçıvan Şəhər Şöbəsi, Sosial sığorta sektoru, məsləhətçi
  Naxçıvan Şəhər Şöbəsi, Pensiyaların təyinatı sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Babək Rayon Şöbəsi, Sosial sığorta sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Babək Rayon Şöbəsi, Pensiyaların təyinatı sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Babək Rayon Şöbəsi, Maliyyə-uçot sektoru, məsləhətçi-mühasib
  Kəngərli Rayon Şöbəsi, Pensiyaların təyinatı sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Kəngərli Rayon Şöbəsi, Maliyyə-uçot sektoru, məsləhətçi-mühasib
  Sədərək Rayon Şöbəsi, Pensiyaların təyinatı sektoru, aparıcı məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Auksion Mərkəzi
  Aparat, baş məsləhətçi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
  Aparat, hakim köməkçisi
  Aparat, məsləhətçi-məhkəmə iclas katibi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hərbi Məhkəməsi
  Aparat, məsləhətçi-məhkəmə iclas katibi
  Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnzibati Məhkəməsi
  Aparat, hakim köməkçisi
  Aparat, məsləhətçi
  Şərur Rayon Məhkəməsi
  Aparat, hakim köməkçisi
  Aparat, məsləhətçi-məhkəmə iclas katibi
  Babək Rayon Məhkəməsi
  Aparat, hakim köməkçisi
  Culfa Rayon Məhkəməsi
  Aparat, böyük məsləhətçi
  Kəngərli Rayon Məhkəməsi
  Aparat, böyük məsləhətçi
  Aparat, məsləhətçi-məhkəmə iclas katibi