Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya
DQMK
    Naxçıvan Muxtar Respublikasında 1162 tarixi-mədəniyyət abidəsi mövcuddur. Bunlardan 58 abidə dünya əhəmiyyətli, 455 abidə ölkə, 649-u isə yerli əhəmiyyətlidir.

    Tarixi-mədəniyyət abidələrinə aşağıdakılar daxildir:
  1. Arxeoloji abidələr - 663
  2. Memarlıq abidələri - 285
  3. Monumental sənət abidələri- 31
  4. Tarixi abidələr - 36
  5. Ziyarətgahlar - 140
  6. Təbiət abidələri - 7
TARİXİ ABİDƏLƏR


Möminə xatın türbəsi (XII əsr)

Hüseyn Cavid Məqbərəsi

«Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı» dini-mədəni abidə kompleksi

"Naxçıvanqala" tarix-memarlıq muzey kompleksi

Qarabağlar türbəsi (XII əsr)

Xan Sarayı (XVIII əsr)

Əlincəçay Xanəgahı (XII-XIII əsrlər)

Nuh peyğəmbərin məzarüstü türbəsi (VIII-XII əsrlər)

Imamzadə Kompleksi (XVI əsr)

Yusif Küseyir oğlu türbəsi (XII əsr)

"İsmayılxan" (Şərq) hamamı (XVIII əsr)

Came məscidi (XVIII əsr)

Xalq qəhrəmanı Babəkin abidəsi

Gülüstan türbəsi (XIII əsr)

Kırna türbəsi (XIII əsr)

Ordubad şəhərində buzxana abidəsi (XIV əsr)

Naxçıvan şəhərində buzxana abidəsi (XII-XIV əsrlər)

Culfa rayonunda Qazançı körpüsü (XVI-XVII əsrlər)

Qazançı qalası (e.ə. 3-cü minillik)

Zaviyə-Mədrəsə binası (XVII-XVIII əsrlər)

Gəmiqaya

Aza Körpüsü (XVIII əsr)

Əlincəqala (III əsr)

Xalq qəhrəmanı Koroğlunun abidəsi

«Dədə Qorqud» abidəsi

Gəmiqaya rəsmləri


Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya - 2019 © Bütün hüquqlar qorunur.
  Yuxarı