VƏZİFƏ TƏLİMATI

Vəzifə kodu: 710005
Dövlət orqanının adı: Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
Şöbənin adı:  
Vəzifənin adı: Hakim köməkçisi
Vəzifə maaşı: 660 manat
Vəzifə təsnifatı: İnzibati vəzifənin 6-cı təsnifatı
İş yerinin ünvanı: Naxçıvan MR, Naxçıvan şəhəri, 49-cu məhəllə
Bilavasitə tabe olduğu şəxs: Məhkəmənin sədri
Qulluq funksiyaları:

- hakimin icraatına daxil olmuş işlərin məhkəmə baxışına dair qeydlərin aparılması;
-işləri oxuyub təhlil etdikdən sonra gəldiyi nəticə ilə hakimin məlumatlandırılması və hakim tərəfindən verilmiş tapşırıqların vaxtında icrasını təmin edilməsi;
- hakimin göstərişinə əsasən qərarların və digər sənətlərin layihəsinin hazırlanması;
-məhkmə qərarlarının çap edilməsi, lazimi sayda çoxaldılması və aidiyyəti üzrə göndərilməsinin təmin edilməsi;
-məhkəmə iclasında iştirak etmələrinə dair məktubların (bildirişlərin) tərəflərə göndərilməsinin təmin edilməsi;
-hakimin icraatında olan işlər üzrə hesab məlumatlarının təqdim edilməsi və işlərin təkmilləşdirilməsi istiqamətində təkliflərib verilməsi;
- rəhbərliyin və hakimin digər göstərişlərinin icra edilməsi;
-qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələrin yerinə yetirilməsi və s.

Təhsilə dair tələblər: Hüquqşünaslıq və beynəlxalq hüquq ixtisası üzrə ali təhsil
İş stajına dair tələblər: Tələb müəyyən edilmir
Kompüter biliklərinə dair tələblər: MS WINDOWS, MS OFFICE, İNTERNET və s. (orta səviyyədə)
Xarici dil bilikləri: İngilis dili-B1
Təşkilatçılıq səriştəsi: Yüksək səviyyədə
Problemi həll etmək səriştəsi: Yüksək səviyyədə
Qərarvermə qabiliyyəti: Yüksək səviyyədə
Ünsiyyət qabiliyyəti: Yüksək səviyyədə
Bilməlidir:

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasını. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsini. Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual və İnzibati Prosessual Məcəllələrini, Azərbaycan Respublikasının “Dövlət qulluğu haqqında", “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında”, “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında", “Vətəndaşların müraciətləri haqqında”, “Məhkəmələr və hakimlər haqqında" qanunlarını. Azərbaycan Respublikası qanunlarını. Məhkəmələrdə karguzarlığınaparılmasına dair təlimatı.  dövlət qulluğu, dövlət orqanı və vəzifənin fəaliyyət istiqaməti üzrə münasibətləri tənzimləyən digər normativ hüquqi aktları, qulluq funksiyalarının icrası ilə əlaqədar zəruri peşə-ıxtısas biliklərini. Azərbaycan və Naxçıvan haqqında ümumi məlumatları