VƏZİFƏ TƏLİMATI

Vəzifə kodu: 540013
Dövlət orqanının adı: Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzi
Şöbənin adı:  
Vəzifənin adı: Baş məsləhətçi
Vəzifə maaşı: 580 manat
Vəzifə təsnifatı: İnzibati vəzifənin 7-ci təsnifatı
İş yerinin ünvanı: Naxçıvan şəhəri Atatürk küçəsi 42
Bilavasitə tabe olduğu şəxs: Auksion Mərkəzinin Direktoru
Qulluq funksiyaları: -Müsadirə olunmuş, sahibsiz qalmış və vərəsəlik hüququ əsasında dövlət mülkiyyətinə keçən əmlakın satışını təşkil etmək,
-Banklar tərəfindən verilmiş kreditlərin təminatı olaraq fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən girov (ipoteka) quyulmuş və şəxsin dövlətin xeyrinə imtina etdiyi əmlakın açıq hərraclarda satılmasını təmin etmək,
-Hərrac protokol və bildirişlərin hazırlanması və sifarişlərin qəbulu
Təhsilə dair tələblər: İqtiasadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi, bank işi və maliyyə, iqtisadiyyat və idarəetmə və hüquqşünaslıq ixtisas istiqamətləri üzrə ali təhsil
İş stajına dair tələblər: 1 il iş stajı
Kompüter biliklərinə dair tələblər: Əməliyyat sistemləri (MS WINDOWS MS OFFICE INRERNET və sairə orta və yüksək səviyyədə)
Xarici dil bilikləri:  
Təşkilatçılıq səriştəsi: Ona tapşırılan işlərin vaxtında və kiyfiyyətlə yerinə yetirilməsi ilə əlaqədaq özünü və tabeliyində olan ehtiyatları məqsədlərə doğru düzgün istiqamətləndirə bilmək qabiliyyəti
Problemi həll etmək səriştəsi: Problemin qarşısında özünü itirməmək, problemin səbəbini, kökünü təyin etmək, problemin həllinə obyektiv yanaşaraq həmin problemi həll etmək
Qərarvermə qabiliyyəti: Düzgün qərar qəbul etmək qabiliyyəti
Ünsiyyət qabiliyyəti: Fikir, rəy və hisləri şifahi nitq, yazışmalar və hərəkətlər vasıtəsilə ifadə etmək qabiliyyəti
Bilməlidir: Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyaları, Azərbaycan Respublikasının “Dövlət qulluğu haqqında”, “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında”, “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında”, “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Qanunları, dövlət qulluğu, dövlət orqanı və vəzifənin fəaliyyət istiqaməti üzrə münasibətləri tənzimləyən digər normativ hüquqi aktlar, zəruri-peşə ixtisası, nəzəri və praktiki biliklər Azərbaycan və Naxçıvan haqqında məlumatlar