Müsabiqəyə çıxarılmış vakant vəzifələr

Vakant vəzifələrin sayı: 31
Vakant yerlərin sayı: 38

Bölmənin Aparatı (12 vəzifə üzrə 16 yer)

Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu (3 vəzifə üzrə 3 yer)

İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu (1 vəzifə üzrə 1 yer)

Bioresurslar institutu (2 vəzifə üzrə 2 yer)

Təbii Ehtiyatlat İnstitutu (5 vəzifə üzrə 6 yer)

Batabat Astrofizika Rəsədxanası (2 vəzifə üzrə 2 yer)

Əlyazmalar Fondu (3 vəzifə üzrə 3 yer)

Kitabxana (3 vəzifə üzrə 5 yer)