Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri
üzrə Komissiya tərəfindən vergi orqanlarına işə qəbul ilə əlaqədar vakant vəzifələrin
tutulması üçün keçirilən test imtahanlarının

QRAFİKİ və NƏTİCƏLƏRİ

Şəxsi kodu Tarix / Saat Topladığı bal
1. 93800002 13.06.2019
09-00
85
2. 93800003 74
3. 93800001 72
4. 93800012 71
5. 93800017 70
6. 93800019 68
7. 93800005 66
8. 93800013 66
9. 93800018 64
10. 93800022 62
11. 93800009 62
12. 93800010 60
13. 93800015 48
14. 93800006 45
15. 93800014 44
16. 93800028 41
17. 93800026 39
18. 93800021 38
19 . 93800027 38
20. 93800016 37
21. 93800020 36
22. 93800007 36
23. 93800025 33
24. 93800008 İştirak etməmişdir
25. 93800024 İştirak etməmişdir
26. 93800011 İştirak etməmişdir
27. 93800004 İştirak etməmişdir
28. 93800023 İştirak etməmişdir
Şəxsi kodu Tarix / Saat Topladığı bal
1. 93300002 13.06.2019
14-00
89
2. 93300003 81
3. 93600001 74
4. 93600002 69
5. 93300006 66
6. 93300005 60
7. 93900004 38
8. 93300001 35
9. 93700002 31
10. 93300004 30
11. 93900003 26
12. 93900002 İştirak etməmişdir
Şəxsi kodu Tarix / Saat Topladığı bal
1. 93200007 14.06.2019
09-00
91
2. 93200005 90
3. 93200008 87
4. 93200001 86
5. 93200006 85
6. 93200013 82
7. 93200003 81
8. 93500002 79
9. 93200015 79
10. 93500003 77
11. 93200012 73
12. 93500001 73
13. 93400001 70
14. 93200014 63
15. 93900001 62
16. 93200004 62
17. 93500004 59
18. 93200009 57
19. 93700001 52
20. 93200010 30
21. 93200002 İştirak etməmişdir
22. 93200011 İştirak etməmişdir